Schacheröffnungen D00–D99: Damenbauernspiele

D00–D69: Damenbauernspiele (1. d4 d5)

D00 1. d4 d5 Damenbauernspiele, insbesondere:2. Lg5 (Hodgson-Angriff) 2. e4 dxe4 3. f3 (Blackmar-Gambit) 2. e4 dxe4 3. Sc3 Sf6 4. f3 (Blackmar-Diemer-Gambit) 2. e4 dxe4 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 (Von Popiel-Gambit) 2. e3 Sf6 3. Ld3 c5 4. c3 Sc6 5. f4 (Stonewall-Angriff)
D01 1. d4 d5 2. Sc3 Sf6 3. Lg5 Richter-Weressow-System
D02 1. d4 d5 2. Sf3 Zukertort-Variante — 2. … Sf6 3. Lf4 (Londoner System)
D03 1. d4 d5 2. Sf3 Sf6 3. Lg5 Torre-Angriff
D04 1. d4 d5 2. Sf3 Sf6 3. e3 Colle-System — 3. … Lf5
D05 1. d4 d5 2. Sf3 Sf6 3. e3 e6 4. Ld3 c5 5. c3 (Colle-System mit klassischer Verteidigung) 4. b3 (Zukertort-System)

D06–D69: Damengambit (1. d4 d5 2. c4 …)

D06 1. d4 d5 2. c4 Damengambit (seltene Züge)2. … Lf5 (Keres-Verteidigung) 2. … Sf6 (Marshall-Verteidigung) 2. … c5 (Symmetrische Variante)
D07 1. d4 d5 2. c4 Sc6 Tschigorin-Verteidigung
D08 1. d4 d5 2. c4 e5 3. dxe5 d4 4. Sf3 (Albins Gegengambit)
D09 1. d4 d5 2. c4 e5 3. dxe5 d4 4. Sf3 Sc6 5. g3 Albins Gegengambit (Fianchetto-Variante)
D10–D19: Damengambit (Slawische Verteidigung, kurz: Slawisch) (1. d4 d5 2. c4 c6)
D10 1. d4 d5 2. c4 c6 Slawische Verteidigung (kurz: Slawisch)
D11 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3
D12 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. e3 Lf5 Schallopp-Verteidigung
D13 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. cxd5 Abtauschvariante
D14 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. cxd5 cxd5 5. Sc3 Sc6 6. Lf4 Lf5 Symmetrische Abtauschvariante
D15 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 Drei-Springer-Variante — 4 … dxc4 5. e3 (Alekhine-Variante)
D16 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 dxc4 5. a4 5. … Sa6 (Smyslow-Variante)
D17 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 dxc4 5. a4 Lf5 Tschechische Verteidigung
D18 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 dxc4 5. a4 Lf5 6. e3
D19 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 dxc4 5. a4 Lf5 6. e3 e6 7. Lc4 Lb4 8. 0–0 0–0 9. De2 Hauptvariante
D20–D29: Angenommenes Damengambit (1. d4 d5 2. c4 dxc4)
D20 1. d4 d5 2. c4 dxc4 Angenommenes Damengambit — 3. e3 e5 4. Lxc4 exd4 5. exd4 (Französische Abtauschvariante) siehe C01
D21 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Sf3
D22 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Sf3 a6 4. e3 4. … Lg4 (Aljechin-System)
D23 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Sf3 Sf6
D24 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Sf3 Sf6 4. Sc3
D25 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Sf3 Sf6 4. e3 Lg4
D26 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Sf3 Sf6 4. e3 e6
D27 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Sf3 Sf6 4. e3 e6 5. Lxc4 c5 6. 0–0 a6 7. a4 (Rubinstein-Botwinnik-Variante) 7. Ld3 (Eingorn-Variante)
D28 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Sf3 Sf6 4. e3 e6 5. Lxc4 c5 6. 0–0 a6 7. De2
D29 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Sf3 Sf6 4. e3 e6 5. Lxc4 c5 6. 0–0 a6 7. De2 b5 8. Lb3 Lb7

D30–D69: Abgelehntes Damengambit (1. d4 d5 2. c4 e6)

D30 1. d4 d5 2. c4 e6 Abgelehntes Damengambit3. Sf3 3. Lg5
D31 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 3. … c6 (Halbslawische Verteidigung)
D32 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 c5 Tarrasch-Verteidigung
D33 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Sf3 Sc6 6. g3
D34 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Sf3 Sc6 6. g3 Sf6
D35 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6
D36 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. cxd5 exd5 5. Lg5 c6 6. Dc2 Abtauschvariante
D37 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3
D38 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 Lb4 Ragosin-Variante
D39 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 Lb4 5. Lg5 d5xc4 Wiener Variante
D40 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 c5 Verbesserte Tarrasch-Verteidigung
D41 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 c5 5. cxd5
D42 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 c5 5. cxd5 Sxd5 6. e3 Sc3 7. Ld3
D43 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 c6 Halbslawische Verteidigung5. Lg5 (Anti-Meraner Gambit) 5. Lc1–g5 h7–h6 (Moskauer Variante)
D44 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 c6 5. Lg5 dxc4 6. e4 b5 (Botwinnik-Variante)
D45 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 c6 5. e3 Sbd7 6. Dc2
D46 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 c6 5. e3 Sbd7 6. Ld3
D47 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 c6 5. e3 Sbd7 6. Ld3 dxc4 7. Lxc4 Meraner Variante
D48 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 c6 5. e3 Sbd7 6. Ld3 dxc4 7. Lxc4 b5 8. Ld3 a6 Reynolds Variante
D49 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 c6 5. e3 Sbd7 6. Ld3 dxc4 7. Lxc4 b5 8. Ld3 a6 9. e4 c5 10. e5 cxd4 11. Sxb5 Blumenfeld-Variante — 11. … Sxe5 (Sosin-Angriff)
D50–D59: Abgelehntes Damengambit (Moderne Variante mit 4. Lg5) (1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5)
D50 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Moderne Variante mit 4. Lg5
D51 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Sbd7
D52 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Sbd7 5. e3 c6 6. Sf3 6. … Da5 (Cambridge-Springs-Variante)
D53 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7
D54 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7 5. e3 0–0 6. Tc1
D55 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7 5. e3 0–0 6. Sf3
D56 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7 5. e3 0–0 6. Sf3 h6 7. Lh4 Se4 7. … Se4 8. Lxe7 Dxe7 (Lasker-Verteidigung)
D57 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7 5. e3 0–0 6. Sf3 h6 7. Lh4 Se4 8. Lxe7 Dxe7 9. cxd5 Lasker-Verteidigung
D58 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7 5. e3 0–0 6. Sf3 h6 7. Lh4 b6 Tartakower-Verteidigung — 8. cxd5 exd5
D59 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7 5. e3 0–0 6. Sf3 h6 7. Lh4 b6 8. cxd5 Sxd5 Tartakower-Verteidigung (Abtauschvariante)
D60–D69: Abgelehntes Damengambit (Orthodoxe Verteidigung) (1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7 5. e3 0–0 6. Sf3 Sbd7)
D60 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7 5. e3 0–0 6. Sf3 Sbd7 Orthodoxe Verteidigung
D61 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7 5. e3 0–0 6. Sf3 Sbd7 7. Dc2 Rubinstein-Variante
D62 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7 5. e3 0–0 6. Sf3 Sbd7 7. Dc2 c5 8. cxd5
D63 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7 5. e3 0–0 6. Sf3 Sbd7 7. Tc1
D64 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7 5. e3 0–0 6. Sf3 Sbd7 7. Tc1 c6 8. Dc2 Rubinstein-Angriff
D65 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7 5. e3 0–0 6. Sf3 Sbd7 7. Tc1 c6 8. Dc2 a6 9. cxd5
D66 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7 5. e3 0–0 6. Sf3 Sbd7 7. Tc1 c6 8. Ld3 8. … dxc4 9. Lxc4 b5 (erweitertes Fianchetto)
D67 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7 5. e3 0–0 6. Sf3 Sbd7 7. Tc1 c6 8. Ld3 dxc4 9. Lxc4 Sd5 Capablancas Entlastungsmanöver
D68 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7 5. e3 0–0 6. Sf3 Sbd7 7. Tc1 c6 8. Ld3 dxc4 9. Lxc4 Sd5 10. Lxe7 Dxe7 11. 0–0 Sxc3 12. Txc3 e5
D69 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7 5. e3 0–0 6. Sf3 Sbd7 7. Tc1 c6 8. Ld3 dxc4 9. Lxc4 Sd5 10. Lxe7 Dxe7 11. 0–0 Sxc3 12. Txc3 e5 13. dxe5

D70–D79: Grünfeld-Indische Verteidigung mit 3. g3, (kurz: Grünfeld-Verteidigung oder Grünfeld-Indisch) (1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. g3 d5)
D70 1. d4 Sf6 2. c4 g6 Königsindische Verteidigungen (kurz: Königsindisch) gleich E60
D71 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. g3 d5 Grünfeld-Indische Verteidigung mit 3. g3, (kurz: Grünfeld-Verteidigung oder Grünfeld-Indisch) — 4. Lg2 Lg7 5. cxd5 Sxd5 6. e4 Sb4
D72 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. g3 d5 4. Lg2 Lg7 5. cxd5 Sxd5 6. e4 Sb6 Abtauschvariante
D73 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. g3 d5 4. Lg2 Lg7 5. Sf3 5. … 0–0 6. cxd5 Sxd5 7. e4
D74 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. g3 d5 4. Lg2 Lg7 5. Sf3 0–0 6. cxd5 Sxd5 7. 0–0 verzögerte Abtauschvariante
D75 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. g3 d5 4. Lg2 Lg7 5. Sf3 0–0 6. cxd5 Sxd5 7. 0–0 c5
D76 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. g3 d5 4. Lg2 Lg7 5. Sf3 0–0 6. cxd5 Sxd5 7. 0–0 Sb6
D77 1 .d4 Sf6 2. c4 g6 3. g3 d5 4. Lg2 Lg7 5. Sf3 0–0 6. 0–0
D78 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. g3 d5 4. Lg2 Lg7 5. Sf3 0–0 6. 0–0 c6 originale Verteidigung
D79 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. g3 d5 4. Lg2 Lg7 5. Sf3 0–0 6. 0–0 c6 7. cxd5 7. … cxd5 (sehr späte Abtauschvariante)
D80–D99: Grünfeld-Indische Verteidigung mit 3. Sc3, (kurz: Grünfeld-Verteidigung oder Grünfeld-Indisch) (1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5)
D80 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 Grünfeld-Indische Verteidigung mit 3. Sc3, (kurz: Grünfeld-Verteidigung oder Grünfeld-Indisch) — 4. Lg5 (Stockholmer Variante)
D81 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Db3
D82 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Lf4 4. … Lg7 5. e3 0–0 6. Tc1 c5 7. dxc5 Le6 (Botwinnik-Variante)
D83 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Lf4 Lg7 5. e3 0–0 Grünfeld-Gambit
D84 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Lf4 Lg7 5. e3 0–0 6. cxd5
D85 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. cxd5 Sxd5 Abtauschvariante — 5. e4 Sxc3 6. bxc3 Lg7 7. Sf3 (moderne Fortsetzung)
D86 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. cxd5 Sxd5 5. e4 Sxc3 6. bxc3 Lg7 7. Lc4 Hauptfortsetzung — 7. … 0–0 8. Se2 b6 9. h4 La6 (Simagin-Variante)
D87 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. cxd5 Sxd5 5. e4 Sxc3 6. bxc3 Lg7 7. Lc4 0–0 8. Se2 c5
D88 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. cxd5 Sxd5 5. e4 Sxc3 6. bxc3 Lg7 7. Lc4 0–0 8. Se2 c5 9. 0–0 Sc6 10. Le3 cxd4
D89 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. cxd5 Sxd5 5. e4 Sxc3 6. bxc3 Lg7 7. Lc4 0–0 8. Se2 c5 9. 0–0 Sc6 10. Le3 cxd4 11. cxd4 Lg4 12. f3 Sa5 13. Ld3
D90 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Sf3 4. … Lg7 5. Da4 (Flohr-Variante)
D91 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Sf3 Lg7 5. Lg5
D92 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Sf3 Lg7 5. Lf4
D93 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Sf3 Lg7 5. Lf4 0–0 6. e3
D94 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Sf3 Lg7 5. e3
D95 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Sf3 Lg7 5. e3 0–0 6. Db3
D96 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Sf3 Lg7 5. Db3 Russisches System — 5. … dxc4 6. Dxc4 0–0 7. e3
D97 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Sf3 Lg7 5. Db3 dxc4 6. Dxc4 0–0 7. e4 7. … Sa6 (Prins-Variante)
D98 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Sf3 Lg7 5. Db3 dxc4 6. Dxc4 0–0 7. e4 Lg4 Smyslow-Variante
D99 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Sf3 Lg7 5. Db3 dxc4 6. Dxc4 0–0 7. e4 Lg4 8. Le3 Sfd7 9. Db3 9. … c5 (Jugoslawische Variante)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.